Породените деца

Породените деца

Понякога се случва и така – тепърва разбираш що е да си майка и установяваш, че това вълнение ще ти предстои отново, и то скоро. Не бързай да изпадаш в паника, ако си с бебе на ръце и тестът за бременност се окаже положителен.